• Ontwerp van warmte- en stromingsapparatuur vanuit procesoogpunt: eerst de kern van het proces, vervolgens de constructie eromheen (pas wanneer het proces goed kan verlopen, kan een machine of apparaat functioneren zoals het bedoeld is).
  • Daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van standaard componenten en subassemblies, zodat een optimale prijs– prestatieverhouding kan worden bereikt waarbij onderhoudbaarheid en levensduurkosten niet uit het oog worden verloren.
  • Integratie van verschillende (standaard)componenten tot werkende systemen.
  • Gasatmosferen
    • Eisen aan gasatmosferen om oxidatie, reductie of corrosie te vermijden of juist op maat te realiseren.
    • Werken met waterstofsystemen, veiligheid, explosie- en ontbrandgedrag van waterstof en waterstof bevattende gasmengsels.
  • Vacuümtechniek
    Opbouw vacuümsysteem, keuze componenten, eisen qua lekdichtheid, dimensionering van pompen en leidingen.

Terug