Bedrijfsprofiel

 
 
 
 

Analytische (snelle) modellen worden gebruikt om inzicht te krijgen in processen en verschijnselen. Vaak levert de toepassing van dit soort modellen meer inzicht op in het ontwerpstadium van een machine of een proces, dan de toepassing van ‘zware’ CFD. Overigens kost ook een CFD berekening in de meeste gevallen een beperkte hoeveelheid tijd en dus geld.

Als de hoofdafmetingen van een constructie vast staan, dan is de toepassing van Computational Fluid Dynamics software nuttig voor de bepaling van:

 • warmteoverdracht – temperatuurverdeling
 • stofoverdracht (verdamping)
 • drukval
 • verblijftijd
 • menging
 • inlek

Met deze berekeningen worden stromingsverschijnselen zichtbaar gemaakt door middel van berekende vectorvelden. Drukval en temperatuurverdeling of concentraties van gassen (vloeistoffen) worden zichtbaar gemaakt door kleurcontouren.

Op basis van de rekenresultaten zijn problemen met bestaande of nieuw te ontwerpen installaties te voorspellen en op te lossen c.q. te voorkomen.
Toepassingen bij:

 • het verbeteren van lucht- gas of vloeistofverdelingen in machines, apparaten en leidingsystemen
 • het verbeteren van ongelijkmatige opwarming of afkoeling van een produkt
 • het voorkomen van in- of uitlek van ongewenste gassen of vloeistoffen
 • het analyseren van de invloed van tocht of wind op machines en/of installaties
 • het verbeteren van prestaties van drogers
 • het verbeteren van mengprocessen
 • enzovoorts
3

temp

golf


case

Terug

A2TE - Advanced Thermal Transfer Equipment